chiudi | stampa

Raccolta di poesie di Claudia Barcellona
[ LaRecherche.it ]

I testi sono riportati a partire dall'ultimo pubblicato e mantengono la formatazione proposta dall'autore.

*

Il mio regalo per te

Con lucidità spietata

Appassisco

Appassisco come tu mi vuoi

Appassisco

Con lucidità spiegata

*

A luna nova

Quannu a notti ti veni troppu scura

Quanmu criri ca s'arrubbanu i culura

arriorditi ca quannu a luna jucava a muccia a muccia 

e ti scantavi di muriri 

nascisti

Non t'abbarruari

accussi' s'abbrivisci:

o scuru

Scinni ancora

Scinni tuttu 

Scinni o funnu 

Poi nasci

Ca pi tia ju vinni

o munnu

.

*

Pensiero genera Materia

"Aumenta a sapienza e aumenta u ruluri
ma megghiu morti curaggiusa ca vita vili"
17 febbraio Campo dè Fiori.
Eccolo!
Svampa d' oru
già mi vasa i nei intra l' occhiu
" Ti invoco, eroico furore!"

(<3 in ricordo di Giordano Bruno, ILLUMINATO 1548 - 17.2.1600)

*

Supplica i Parthenope o Vesuviu

Pocu i capiri.

No Eumeu

e mancu Cimoni

ca ngratu e nfideli

a lasso' ravanti all'altari

tingennuci i niuru a vistina ianca

Pocu i capiri su pazza p'amuri

si fici nenti ri disperazioni

Carni squartata di carni

Lucintizza mpacchettata ri fangu

Veniri e Ceriri

sutta l'acqua purtatimi

Ceriri e Veniri

pi fauri anniatimi

Ciuscia ancora cammiddu ri terra

Ciuscia ancora fotti e veloci

Ciuscia e fammi petra pi sempri

Statua i risprezzu 

nginucchiata pi sempri

Lacrimi i sangu in eternu siminu

unni giardinu non crisci.

Sulu niuru distinu

*

Non chiangiri cchiù

Ri crita ni criasti

ri lava ni vististi

lucidi ruvidi

co sangu scuru

quannu lentu curri

appigghia fa grumi

 

'ntrizzati i viti

'nsitati i distini

du cori e n'arma

l'amuri abbamba

e ammenza u 'nfernu

occhi 'ntra l'occhi

n'arrinnemu arrirennu

U cori non cunta tempu

 

Non chiangiri cchiù

cu tia ci sugnu iu

u lustru torna

stringimi agghiorna

 

Comu quannu

intra u cori

u scuru mori

nta l'arma

nu ciuri di hibiscus

fa luci di gioia

ca adduma a iurnata

Ha cangiatu tuttu

e n'ha cangiatu nenti

i stiddi ascutunu sempri

li me lamenti

e iu brillu ancora

Comu a luci

s'amplifica 'nto riflessu

u niuru addiventa grigiu

su nu spartemu

 

Non chiangiri cchiù

cu tia ci sugnu iu

u lustru torna

stringimi agghiorna

 

Si u me cori

si gioia ca non si pò

esprimiri a paroli

Si cielu stiddatu

supra 'ncori marturiatu

Si luci di guariggiunu

miraculu oltri a raggiuni

 

Non chiangiri chhiù

cu tia ci sugnu iu

u lustru torna

stringimi agghiorna

 

 (TU .)

 

*

Gnocculu!

GNOCCULU!
Culuri a notti
a malasorti fai ruci
'Mparfumi l' aria
Ciumi di gigghi fai do cimentu
Frischizza i menta piperita
e nebulosa.
'Nsapurisci i lacrimi
arrobbi u celu o solu
E se ci fu vita prima di te
io non l' ho vissuta.
U me ciatu supra u to cori
Mai mori, l'Amuri. Crisci.

*

Curri

Curri.
Curri finu a luci 
ca poi addiventi d'oru.
Tutti i biddizzi do munnu
'nto to cori.